Samen kunnen we het verschil maken! - PHned

header-info

Samen kunnen we het verschil maken!

“Zie integraal werken vooral als een leerproces. Het verder in de praktijk brengen loont, echt!”
Ilse Storm
Ilse Storm
Ik werk bij RIVM, centrum Gezondheid & Maatschappij als Programmacoördinator Gezonde Gemeente

Samen kunnen we het verschil maken!

Wat drijft jou om te werken als public health professional?

Voor mij is leidend: welke vragen spelen bij een gemeente of GGD? En welke kennis kunnen wij daarover aanbieden om te helpen? Vanuit mijn rol als programmacoördinator stimuleer ik kennisbenutting over integraal werken in gemeenten en wijken.

Kennis die werkt voor gezondheid en welzijn. In 2016 ben ik gepromoveerd op integraal gezondheidsbeleid in de Nederlandse praktijk, deze inzichten neem ik ook mee. Het werkt inspirerend om lokale professionals op weg te helpen die integraal willen werken aan gezondheidsvraagstukken.  

Wat vind jij het meest aansprekende voorbeeld van public health in jouw werkveld?

Een aansprekend voorbeeld vind ik het project Wijzer in de wijk. In dit project heb ik ervaren hoe de gemeenten Den Haag, Leiden en Alphen aan den Rijn samenwerken met kennisorganisaties als GGD-en, AWPG, WSD, Zorgbelang en RIVM. Met als doel het ontwikkelen en implementeren van drie integrale wijkgezondheidsplannen door intensief in te zetten op: meer focus, meer integraal, en meer door en voor inwoners. En daarmee gezonde inwoners in gezonde wijken te bevorderen. Mooi om te zien hoe wetenschappelijke kennis en praktijkervaringen van professionals en inwoners bij elkaar komen en we hierin veel van elkaar kunnen leren.  

Waar ben je het meest trots op als public health professional?

Trots op andere professionals die echt werk maken van integraal werken aan gezondheid en welzijn voor en door inwoners, ook al is dat niet altijd even gemakkelijk. Samen kunnen we het verschil maken!