Over ons - PHned

header-info

Over ons

PHned is een landelijk netwerk van 150 professionals werkzaam in public health. We zijn een netwerk voor en door leden. We delen verhalen over wat onze leden drijft als public health professional.

We bieden ook een podium om kennis te delen en elkaar te ontmoeten. 

Onze activiteiten bestaan uit het organiseren van werkbezoeken, lezingen, informele bijeenkomsten (zoals uitjes en netwerkborrels) en intervisie. Hiermee worden public health professional ondersteund in hun werk. We zijn lid van:

Geschiedenis PHned

PHned; een netwerk op de schouders van reuzen

PHned is een landelijk netwerk van professionals werkzaam in public health en al sinds 2011 actief. Onze geschiedenis gaat echter meer dan 125 jaar terug. Lees hier meer over onze illustere voorgangers.

PHned is de voortzetting van Bougainville, de alumnivereniging van de Master of Public Health opleiding bij de Netherlands School of Public and Occupational Health (NSPOH). Bougainville had als doel om onderling kennis en ervaring te delen en werd in 2011 omgedoopt in PHned. Het netwerk werd in 2014 verbreed.  We kregen steeds meer leden met een andere professionele achtergrond, die PHned nog meer verrijkten. Zo sloten leden van andere verenigingen, zoals de voormalige Nederlandse Vereniging voor Preventie en Gezondheidsbevordering (NVPG), zich aan.

Heel belangrijk voor PHned was en is ook de nalatenschap van het Nederlandsch Congres voor Openbare Gezondheidsregeling (NCOG). Daarmee staan we op de schouders van reuzen. Het NCOG werd al in 1896 door Willem Ruijsch opgericht. Hoewel Ruijsch een arts was, kwamen de leden vanuit allerlei disciplines. Die eerste leden waren bij voorbeeld jurist, ingenieur of bestuurder. Ook toen al werd immers gezien dat publieke gezondheid samenhangt met zaken als wonen, water en riolering, hygiëne, mentale zorg, leefstijl, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid.

Het NCOG organiseerde jaarlijkse congressen, bracht adviezen aan de regering uit en gaf het eigen Tijdschrift voor Sociale Hygiëne uit (1899-1933). Na de Tweede Wereldoorlog richtte de overheid officiële adviesorganen op. Ook kwamen er steeds meer concurrerende bijeenkomsten. Daarom is in 2014 de vereniging opgeheven en het resterende geld naar PHned gegaan. De jaarlijkse NCOG-lezing over actuele, politiek bestuurlijke onderwerpen bleef echter bestaan. Deze wordt nu door de vereniging PHned georganiseerd.

Save the date: de volgende NCOG lezing vindt plaats op 4 april 2024. Klik hier voor meer informatie.

Lees hieronder meer over de geschiedenis van het NCOG (presentatie PHned 25 jaar en NCOG 125 jaar door Ernst Roscam Abbing, em. hoogleraar public health (Radboud))