Intervisie - PHned

header-info

Intervisie

Een van de activiteiten die PHned organiseert, is het bevorderen van onderlinge deskundigheidsbevordering van leden via (regionale) intervisiegroepen.
Het gaat met name om een reflectie op eigen handelen in de context van je werk. Door je vragen, dilemma’s dan wel problemen die je ervaart op je werk te bespreken met collega leden leer je zicht te krijgen op je eventuele valkuilen en worden mogelijkheden aangereikt om te gaan experimenteren met ander gedrag.

Bij intervisie:

  • is sprake van collegiale ondersteuning
  • en onderlinge advisering
  • in een leergroep met gelijken
  • die binnen een gezamenlijk vastgestelde structuur
  • tot oplossingen en inzichten probeert te komen
  • in een zelfsturend en op reflectie gericht leerproces

Onze intervisiegroepen bestaan uit 6 tot 8 personen. Het is belangrijk om binnen de intervisiegroep een vertrouwensband te creëren/hebben. Dit impliceert dat de leden van de intervisiegroep hetgeen besproken is niet naar buiten brengen. Ook is deelname aan een intervisiegroep daarom niet vrijblijvend. De frequentie wordt in onderling overleg afgesproken, maar eens per 6-8 weken blijkt goed te werken. Meestal is intervisie in de avond, maar ook dat wordt met de groep bepaald. Er zijn geen kosten aan verbonden als je bij iemand thuis of op een werkplek afspreekt.

Afhankelijk van de ervaring van potentiele deelnemers met intervisie bestaat er binnen PHned de mogelijkheid om begeleiding te krijgen van ervaren leden bij het opstarten van een intervisiegroep.

Er zijn twee intervisiegroepen actief, een in regio Utrecht en een in regio Den Haag. We willen het aantal uitbreiden en komen tot meer groepen in andere regio’s.