Nog altijd een enthousiaste gezondheidsbevorderaar - PHned

header-info

Nog altijd een enthousiaste gezondheidsbevorderaar

“Preventie komt niet uit de lucht vallen. Je moet dat organiseren in een goede preventieve infrastructuur”
Gerard Molleman
Gerard Molleman

Nog altijd een enthousiaste gezondheidsbevorderaar

Wat drijft jou om te werken als public health professional?

De aandacht op het collectieve dient in mijn ogen de basishouding van de public health professional te zijn. Dat moet je in concrete activiteiten omzetten. Dus de actiegerichtheid en de politieke dimensie aan gezondheid spreken me aan. Dat tref ik ook terug in de kernwaarden van het Ottawa charter van de WHO dat voor mij een belangrijk baken is in mijn werk.

Ik Van mijn studie psychologie en activiteiten in de studentenbeweging heb ik o.a. meegenomen dat het er niet alleen om gaat om het gedrag van individuen te begrijpen, maar ook hoe je met een collectieve aanpak belangrijke determinanten van gedrag duurzaam kunt beïnvloeden en sturen. De aandacht op het collectieve dient in mijn ogen de basishouding van de public health professional te zijn. Dat moet je in concrete activiteiten omzetten. De actiegerichtheid en de politieke dimensie aan gezondheid spreken me aan. Dat tref ik ook aan in de kernwaarden van het Ottawa charter van de WHO. Dat is voor mij een belangrijk baken in mijn werk. Ik haal daaruit dat gezondheid een verantwoordelijkheid is van alle maatschappelijke sectoren, gezondheid ongelijk verdeeld is en we ernaar moeten streven om die ongelijkheid op te heffen. Gezondheid is dus bij uitstek een politiek thema.

Wat vind jij het meest aansprekende voorbeeld van public health in jouw
werkveld?

Ik vind de beweging “Nijmegen, Groen Gezond en in beweging” dé manier waarop we anno 2020 gezondheidsbevordering moeten vormgeven. Daarin werken we samen met meerdere wethouders van Nijmegen, de Raad van Bestuur van het Radboudumc, en de colleges van bestuur van de Radboud Universiteit en de Hogeschool Arnhem Nijmegen en nog 35 andere instellingen en bedrijven in Nijmegen om 10 jaar te werken aan een gezonder Nijmegen. Op deze manier proberen we preventie en gezondheidsbevordering te organiseren, partijen met elkaar te verbinden en slimme coalities aan te gaan. Zo willen we vanuit allerlei afzonderlijke initiatieven – wat we noemen – collective impact op de gezondheid van de Nijmeegse inwoners realiseren. We ondersteunen dat met monitoring en onderzoek om er een lerend geheel van te maken.

Gelukkig zien we deze manier van werken steeds meer, zoals bijv. ook in “Maas en Waal in beweging” of de Amsterdamse aanpak gezond gewicht.

Willen we echt impact hebben dan moeten we gezondheidsbevordering breder en robuuster aanpakken, een stevige preventieve infrastructuur bouwen, en vooral ook bepleiten dat het organiseren van preventie het waard is om in te investeren.

Waar ben je het meest trots op als public health professional?

Ik werk al sinds 1983 als gezondheidsbevorderaar. Er is dus veel waar ik trots op ben. In mijn huidige werk binnen de GGD Gelderland Zuid komen veel van mijn ervaringen samen. De afgelopen elf jaar hebben we gebouwd aan een preventieve infrastructuur binnen de regio van Gelderland Zuid, met een dekkend netwerk van gezondheidsmakelaars en gezonde school adviseurs. Dichtbij de setting school en wijk, zodat we op iedere school en in iedere wijk een gezicht hebben en daar kunnen werken in de netwerken om gezondheid te bevorderen. Op deze structuur ben ik wel het meest trots. Het is een stevige basis om de belangrijkste inzichten uit ons vak op een georganiseerde manier te kunnen inzetten en borgen. De nauwe samenwerking in de academische werkplaats AMPHI Integraal gezondheidsbeleid zorgt ook voor nieuwe stimulansen. Daar slaan we bruggen tussen beleid, praktijk en onderzoek en zoeken steeds naar de balans tussen deze drie invalshoeken. Dat ik daar als bijzonder hoogleraar leiding aan mag geven is wel een kers op de taart.