Een gezond leven, doe je samen en begint bij jezelf - PHned

header-info

Een gezond leven, doe je samen en begint bij jezelf

““je bent wat je 'omgeving' je voorzet, voordoet en voorspiegelt”.”
Marja Westhoff
Marja Westhoff

Een gezond leven, doe je samen en begint bij jezelf

Wat drijft jou om te werken als public health professional?

Voor mij is ontwikkeling en toepassing van kennis op het terrein van gezondheid waar ik mijn energie uithaal. Telkens een beetje op de troepen vooruit, nieuw thema’s agenderen, leren en inspireren, daar houd ik van.

De rode draad door mijn carrière is Preventie, mensen motiveren voor een gezonde leefstijl, gezonde leefomgeving en bij te dragen aan de samenleving. En ik ben er steeds meer van overtuigd dat gelijkwaardige aandacht voor mens, dier en planeet noodzakelijk is voor een gezonde leefomgeving en gezond leven. Vanuit mijn wetenschappelijke nieuwsgierigheid en drijfveer tot verbetering werk ik graag samen met professionals vanuit verschillende expertisegebieden aan vernieuwing en toepassing van kennis.

Wat vind jij het meest aansprekende voorbeeld van public health in jouw werkveld?

Mooi vind ik aandacht van de verbreding van het vakgebied van public health in andere werkgebieden. Zo werk ik nu aan de inzet van levensloopgeneeskunde bij het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft. Hier draag ik bij aan een nieuwe strategie om de komende jaren levensloopgeneeskunde centraal te stellen in de zorg. Het ziekenhuis is hierbij (tijdelijk) te gast in verschillende levensfasen van mensen, van een zwangerschap tot een fase naar goed levenseinde. Uitgaande van een integrale benadering van gezondheid en ziekte valt er aan gezondheid veel te winnen, preventief als ook om toekomstige gezondheidsrisico te voorkomen en mensen te ondersteunen in de eigen regie hierbij. Het ziekenhuis kan dit niet alleen. Samenwerking met partners in de regio is cruciaal om voorbereid te zijn op de zorgvragen van de toekomst.

Waar ben je het meest trots op als public health professional?

Ik ben supertrots op het feit dat ik aan de wieg heb gestaan van de brede integrale kijk op gezondheid (Positieve gezondheid) die nu zelfs de basis is geworden van het huidige landelijke gezondheidsbeleid (2020-2024). Vanaf 2009 heb ik vanuit ZonMw bijgedragen aan de ontwikkeling van dit nieuwe gezondheidsconcept, het gebruik in verschillende werkterreinen zoals preventie, zorg, welzijn en werk en te verankeren in de ZonMw programmeercyclus voor onderzoek en innovatie.

Quote: “je bent wat je ‘omgeving’ je voorzet, voordoet en voorspiegelt”. Wat kun jij zelf (voor)doen om die omgeving gezonder en prettiger voor mens, dier en planeet te maken?”.