Stap voor stap verbinden - PHned

header-info

Stap voor stap verbinden

“Goed zorgen voor jezelf, voor elkaar en voor je omgeving. En daarbij je gezonde verstand gebruiken.”
Leontien Hommels
Leontien Hommels

Stap voor stap verbinden

Wat drijft jou om te werken als public health professional?

Goed zorgen voor jezelf, voor elkaar en voor je omgeving. En daarbij je gezonde verstand gebruiken. Dat is hoe ik leef en dat is hoe ik mijn werk als gezondheidsbevorderaar inricht. Iedereen streeft vanuit zijn eigen context op zijn eigen manier naar een goed leven.

En de fysieke, sociale, economische en politieke omgeving kunnen daarbij helpen. Als professionals hebben we tools om omstandigheden te beïnvloeden. Daarmee kunnen we met elkaar zorgen voor meer veerkracht en eigen regie bij onszelf en bij de mensen om ons heen. En daar draag ik graag aan bij.

Wat vind jij het meest aansprekende voorbeeld van public health in jouw werkveld?

Dat zijn voorbeelden waarbij professionals faciliteren dat mensen een stap kunnen zetten, hoe klein ook, om die dingen doen waarvan zij vinden dat het hun gezondheid bevordert, op hun eigen manier die aansluiten bij de mogelijkheden van dat moment. En waarbij professionals zich verantwoordelijk maken om hun opgedane kennis en inzichten over wat werkt te delen met andere professionals. Concrete voorbeelden zijn M@ZL, kansrijke start, nu niet zwanger. En dan alleen als ze uitgevoerd worden zoals dat is bedoeld. Voor deze en andere zinvolle initiatieven is het van belang om in Nederland een stevige preventieve infrastructuur te bouwen en de onderhouden. Ik vind dat we nog veel te veel op onze eigen eilandjes kleine projectjes doen. Preventie vraagt om een landelijke visie, die de domeinen overstijgt. Dat is voor mij één van de redenen dat ik Positieve Gezondheid als uitganspunt van al mijn werkzaamheden heb gekozen en daarmee professionals uit verschillende domeinen met elkaar verbindt.

Waar ben je het meest trots op als public health professional?

Ik merk dat de publieke opinie aan het veranderen is en dat we meer concrete vragen krijgen over het handen en voeten geven aan preventief gezondheidsbeleid. Mijn kracht is om in de praktijk professionals aan de slag te laten gaan met hun eigen preventieve gezondheidsbeleid. Practice what you preach. Zij bepalen zelf de stappen en het tempo waarin ze lopen. En ik inspireer en faciliteer hen en houd hen een spiegel voor. Mijn huidige aanpak is het resultaat van mijn ervaring als gezondheidsbevorderaar op alle niveaus. Stap voor stap treden er échte, duurzame veranderingen op en in contact met elkaar komen professionals tot inzichten waardoor ze samen steeds meer vertrouwen krijgen in hun eigen gezonde aanpak. En bij elk inzicht en bij elke stap die wordt gezet, ben ik trots.