Samenwerken aan een gezond en gelukkig Nederland - PHned

header-info

Samenwerken aan een gezond en gelukkig Nederland

“Samenwerken aan meer gezondheid geeft mij energie”
Gôkky Zeinstra
Gôkky Zeinstra
Ik werk bij iresearch, een bureau in de publieke gezondheid.

Samenwerken aan een gezond en gelukkig Nederland

Wat drijft jou om te werken als public health professional?

Ik vind het mooi om in mijn werk een maatschappelijke bijdrage te leveren. Mijn drijfveer is een gezonder en gelukkiger Nederland. Daarbij gaat het om gezondheid in de breedste zin van het woord: meer welzijn, geluk, lekker in je vel zitten en kunnen participeren in de maatschappij.

Hiervoor werk ik met veel mensen samen. Als ieders kennis, expertise en ervaring in een samenwerking benut wordt en leidt tot een waardevol initiatief dan geeft dat mij ontzettend veel energie!

Wat vind jij het meest aansprekende voorbeeld van public health in jouw werkveld?

Veel komt in mij op: het concept Positieve Gezondheid, de Rookvrije Generatie, de integrale aanpak van de Gezonde School en Welzijn op Recept. Maar het meest aansprekend zijn voor mij de buurtinitiatieven waar je direct van bewoners hoort wat het met hen doet. Zo ben ik vanuit Gezond oud worden in Vlaardingen betrokken geweest bij het opzetten van een beweeggroep in de wijk. De welzijnsorganisatie signaleerde de behoefte bij bewoners, een fysiotherapeut organiseert met hulp van een buurtsportcoach de buiten beweegactiviteit, een sportieve bewoner maakte als ambassadeur al haar buurtgenoten enthousiast en de gemeente heeft op het pleintje beweegtoestellen geplaatst waardoor bewoners ook buiten het wekelijkse uurtje daar bewegen. Mooi hoe iedereen een waardevolle bijdrage heeft geleverd. De ruim 25 bewoners van de beweegactiviteit vinden het heel gezellig, de vitale bewoner ondersteunt de kwetsbaardere bewoner en er is meer onderling contact gekomen. Op eigen initiatief hebben ze zelfs een reisje naar Duitsland georganiseerd! Ik vind dit een mooi voorbeeld van bewegen als middel. Ik hoop dat het systeem en de prikkels in de gezondheidszorg steeds meer dit soort initiatieven gaan stimuleren.    

Waar ben je het meest trots op als public health professional?

Gezondheid en preventie staat steeds vaker en hoger op de agenda. En dit is niet alleen bij organisaties in de publieke gezondheid, maar ook in de zorg, welzijn, sport, openbare ruimte, bedrijfsleven, etc. De domeinoverstijgende samenwerkingen zijn nodig voor een gezonder Nederland. Het Nationaal en de lokale preventieakkoorden zijn daar uitingen van. Uniek dat zoveel partijen hun handtekening zetten voor meer preventie en een mooie start om samen te werken aan meer gezondheid.