Public Health: een brede blik met een gezonde focus - PHned

header-info

Public Health: een brede blik met een gezonde focus

“De Public Health professional maakt steeds de publieke gezondheid als verbindende factor tussen domeinen zichtbaar”
Theo van Alphen
Theo van Alphen
Wetenschappelijk medewerker Leefomgeving en Gezondheid

Public Health: een brede blik met een gezonde focus

Wat drijft jou om te werken als public health professional?

Een goede gezondheid is waar ook ter wereld voor mensen een van de belangrijkste prioriteiten. En gezondheid is daarbij veel meer dan de afwezigheid van ziekte en gebrek.

Public Health professionals hebben de bredere kennis én de bredere blik om in wetenschap, beleid en praktijk hieraan bij te dragen. Ik probeer als Public Health professional het verschil te maken door relaties zichtbaar te maken tussen domeinen, met wetenschappelijke inzichten onderbouwd, in de bijdrage aan publieke gezondheid. Daar komen mijn hoofd en hart samen.

Wat vind jij het meest aansprekende voorbeeld van public health in jouw werkveld?

Wat er op dit moment op het terrein van de gezonde leefomgeving gebeurt dankzij de nieuwe omgevingswet. Neem alleen al Art 1.3: bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit. Die biedt grote kansen om het werken aan een gezondere leefomgeving op nationaal, regionaal en lokaal niveau te verzilveren. Hiermee is een cruciale stap gezet van ‘hoezo leefomgeving en gezondheid’ naar ‘OK maar hoe’. Publieke gezondheid en integraal gezondheidsbeleid hebben zo een betere wettelijke basis gekregen.

Waar ben je het meest trots op als public health professional?

Dat ik een methode heb mogen ontwikkelen waarmee lokaal op een systematische wijze aan het gezonder inrichten van de leefomgeving kan worden gewerkt: de GO! methode. Ik durf trots op te zijn omdat GO! inmiddels een breed consortium van GGD-en, Hogescholen, RIVM en gemeenten inspireert en dit door ZonMw met subsidie wordt mogelijk gemaakt. Ik ben ook trots omdat ik in deze methode mijn jarenlange kennis en ervaring als PH professional én sociaal wetenschapper op een vruchtbare wijze breed kan inzetten voor de lokale praktijk.