NCOG-lezing 2024 over Bestaans(on)zekerheid op donderdag 4 april in Amsterdam - PHned

20 december 2023

NCOG-lezing 2024 over Bestaans(on)zekerheid op donderdag 4 april in Amsterdam

Op donderdag 4 april 2024 organiseert PHned van 17:00 – 21:00 uur de jaarlijkse NCOG-lezing.  Het Nederlandsch Congres voor Openbare Gezondheidsregeling (NCOG) – een vereniging opgericht in 1896 en sinds enige jaren voortgezet door PHned – wijdt al ruim 120 jaar een jaarlijkse bijeenkomst aan een public health onderwerp. Dit keer kan het gelukkig weer live!
Centraal staat het thema ”Bestaans(on)zekerheid”; een actueel thema en heel belangrijk voor onze volksgezondheid. Zeker gezien de nog altijd bestaande sociaaleconomische gezondheidsachterstanden.

Drie inspirerende sprekers verzorgen een inleiding vanuit verschillend gezichtspunten: Anna Louise Custers, lector Armoede interventies bij de Hogeschool van Amsterdam vanuit wetenschappelijke inzichten. Firoez Azarhoosh, sociaal ondernemer en actief buurtbewoner in een wijk met veel uitdagingen, vanuit het bewonersperspectief en Annelies Acda, zelfstandig adviseur met vele vlieguren in lokaal beleid, vanuit gemeentelijk perspectief.

MELD JE AAN VIA DEZE LINK

Deze editie van de NCOG-lezing wordt uitgevoerd in samenwerking met bewoners en vrijwilligers in buurthuis de Meevaart, Balistraat 48 A, Amsterdam-Oost. De Meevaart is makkelijk bereikbaar met auto en OV. Kijk hier voor de route.

Programma

17:00 uur    Inloop met soep en een broodje

17:30 uur     Welkom – Karin Boode, bestuurslid PHNed

17:45uur      Anna Louise Custers, lector Armoede interventies Hogeschool van Amsterdam
Vanuit wetenschappelijke inzichten gaat Anna in op de impact van financiële bestaansonzekerheid op gezondheid en welbevinden.

18:15 uur     Firoez Azarhoosh, sociaal ondernemer en actief buurtbewoner
Firoez neemt ons mee in zijn ervaringen vanuit het bewonersperspectief.

18:45 uur     Annelies Acda, adviseur
Annelies gaat in op de vraag hoe in gemeentes gewerkt kan worden aan het verminderen van gezondheidsachterstanden die met bestaansonzekerheid samenhangen.

19:15 uur     Pauze

19:30 uur     Discussie

20:15 uur     Reflectie door Ernst Roscam Abbing, erelid PHNed en linking pin NCOG-lezing

20:30 uur     Napraten

21:00 uur     Einde

De NCOG lezing is gratis voor PHned leden. Niet-leden zijn echter ook van harte welkom. Zij kunnen tijdens de NCOG-lezing een zelf te bepalen bijdrage geven. Deze is echter niet verplicht.

MELD JE AAN VIA DEZE LINK