Een brede blik op gezondheid met daadwerkelijk gezondheid als uitgangspunt in plaats van ziekte! - PHned

header-info

Een brede blik op gezondheid met daadwerkelijk gezondheid als uitgangspunt in plaats van ziekte!

“Als gezondheidswetenschapper vind ik het belangrijk om bij te dragen aan een gezonder Nederland.”

Een brede blik op gezondheid met daadwerkelijk gezondheid als uitgangspunt in plaats van ziekte!

Wat drijft jou om te werken als public health professional?

Als gezondheidswetenschapper vind ik het belangrijk om bij te dragen aan een gezonder Nederland. Dit is hard nodig, aangezien de omgeving waarin we wonen, werken en leven uitnodigt tot ongezond gedrag.

Bovendien staan we voor grote maatschappelijke uitdagingen, zoals de stijgende zorgkosten en een groot tekorten aan zorgprofessionals, in combinatie met vergrijzing en de toename van mensen met overgewicht. Ik draag hier graag mijn steentje aan bij door uit te gaan van Positieve Gezondheid en aandacht te hebben voor de leefomgeving. 

Wat vind jij het meest aansprekende voorbeeld van public health in jouw werkveld?

Voor mij is het concept van Positieve Gezondheid van Machteld Huber een inspirerend voorbeeld. Ik vind het indrukwekkend om te ervaren dat het niet alleen in de zorg, maar ook steeds meer in onderwijs en beleid, een grote verandering in denken en handelen teweegbrengt. Uitgaan van veerkracht, eigen regie en betekenisvol leven, in plaats van ziekte. Dit is essentieel bij het leveren van passende zorg!

Waar ben je het meest trots op als public health professional?

Het mooie aan het bevorderen van gezondheid is dat het tot vrijwel ieders verbeelding spreekt en het belang ervan wordt erkend. Iedereen heeft met (on)gezondheid te maken en het wordt gezien als een van de belangrijkste waarden. Tegelijkertijd zit hier in mijn ogen de discrepantie: gezondheid wordt als zoiets essentieels beschouwd, alleen handelen we hier nog beperkt naar. Er wordt nog steeds vaak gedacht in termen van ziekte, want ziekte loont financieel meer dan gezondheid , de obesogene omgeving waarin we leven en de relatief lage prijs voor bewerkte voeding afgezet tegen gezonde onbewerkte voeding. Er is dus veel winst te behalen en dat maakt het zo motiverend.