ALV en virtueel werkbezoek ZonMw 13 januari 2022 - PHned

21 maart 2022

ALV en virtueel werkbezoek ZonMw 13 januari 2022

Net als voorgaande jaren starten we het nieuwe verenigingsjaar met een Algemene Leden Vergadering (ALV) en daaraan gekoppeld een activiteit op kennisdeling. Dit jaar waren we op 13 januari virtueel te gast bij ZonMw.

De ALV stond in het teken van terugkijken naar het lustrumjaar 2021 en de activiteiten die hebben plaatsgevonden. Het jaarverslag, dat dit jaar in een nieuw en professioneler jasje was gegoten, werd gepresenteerd. Gevolgd door een terugblik op de twee NCOG-lezingen ter ere van het 125-jarig bestaan van de NCOG, de leden dag in Utrecht ter ere van het 25-jarig bestaan van PHned en het virtuele werkbezoek afgelopen jaar in Tilburg bij TRANZO en de Universiteit van Tilburg.

Speciale aandacht was er voor de wisseling van voorzitterschap van PHned. De ALV stemde in met het overdragen van de hamer door Ellen van Steekelenburg aan Marja Westhoff. Marja leidde daarna de ALV waarbij ruim aandacht is geschonken aan de begroting voor verenigingsjaar 2022, waarin door de penningmeester voor het eerst in de geschiedenis van PHned een contributieverhoging werd voorgesteld van €25,- naar €40,-. Dit op basis van:

  • Inflatie en dus toegenomen kosten van af te nemen diensten.
  • Inloop op reserves tot minimumniveau zoals ooit geadviseerd door de kascommissie
  • Professionalisering door:
    • Secretariële ondersteuning vanuit Bink Office Support door Daniëlle Bink.
    • Nieuwe website met hogere kosten.

Daarnaast werd voorgesteld om structureel naar nieuwe inkomstenbronnen te zoeken zoals sponsoring en vergroten van aantal leden door ledenwerving, mede door de huidige leden. Na een korte discussie werd ingestemd met de voorgestelde begroting.

ZonMw, meer dan een pot met geld

Na de ALV namen Astrid van den Broek, Hannie Bonink en Wilke van Ansem ons mee in een kijkje achter de schermen bij ZonMw. Iedereen kent ZonMw van de programma’s en de daaraan gekoppelde subsidies. Sinds 1998 gestart als Zorgonderzoek Nederland (ZON) vanuit het Praeventiefonds en vanaf toen zelfstandig bestuursorgaan dat zelf geen onderzoek doet maar wel als onafhankelijk orgaan onderzoek beoordeelt. Vanaf 2001 is ZON samengegaan met NWO Medische wetenschappen onder de naam ZonMw. Het huidige ZonMw is inmiddels uitgegroeid in 2021 tot een organisatie met meer dan 500 medewerkers die 180 lopende programma’s beheren en een budget van ruim €350 miljoen verdeeld over subsidieprojecten. Dit gaat vanuit drie kernactiviteiten: signaleren kennisbehoefte, ontwerpen en financieren onderzoeken en stimuleren van impact. Ze werken voor 80% in opdracht van het ministerie van VWS, voor 15% voor het ministerie van OC&W en NWO en voor 5% voor derden. Inmiddels heeft ZonMw zich ontwikkeld in de rol van financier, het makelen en schakelen en daarmee de verbindende kracht achter vernieuwing in zorg en gezondheid.

Maar ZonMw had ook een nieuwtje voor wellicht de meeste leden: ze hebben ook inmiddels een internationaal beleid waar ze multilateraal samenwerken met internationale onderzoeksfinanciers. Dit allemaal gebaseerd op de SGD’s om nog meer impact te kunnen maken. Zo is ZonMw onderdeel van de NL-stuurgroep van het cluster Health van Horizon Europe en is ze op die manier aangesloten bij nationale overleggen rondom beïnvloeding van het Horizon programma. Ook wordt er momenteel al samengewerkt met Belgie, Canada en Duitsland. Hierbij wordt er op bestuurlijk en beleidsniveau informatie uitgewisseld tussen funders o.a. hoe de impact te vergroten en hoe toe te werken naar fair/ open science. Een mooi voorbeeld is het huidige partnership ERA4Health waarbij zeer recent de focus van Public Health is toegevoegd aan het schrijfproces. Er is 6,7 miljoen vanuit NWO beschikbaar waarbij nog niet bepaald is voor welke thema’s binnen het partnerschap gekozen gaat worden. De subsidieaanvraag van de funders moet in april 2022 bij EC zijn voor de 1e subsidierondes voor het veld die eind 2022/ begin 2023 open gaat voor aanvragen. Als je als onderzoeker of onderzoeksorganisatie wilt deelnemen aan deze calls dan is het advies om zeker de subsidiekalender van ZonMw in de gaten te houden de komende maanden. Ook kan vanuit ZonMw hierin een adviserende rol worden gespeeld, bijvoorbeeld in de vorm van bijeenkomsten en trainingen.

En met deze cliffhanger kwamen we aan het eind van weer een zeer interessant virtueel werkbezoek. Inmiddels zijn we weer druk bezig met een volgend werkbezoek waarbij we te gast mogen zijn bij de Wageningen Universiteit. Het is nog even afwachten of het live, online of mogelijk zelfs hybride kan zijn maar daar houden we jullie uiteraard van op de hoogte.