Webinar 'Nationale Gezondheid Verkiezingsdialoog' - PHned

Terug naar de agenda
2 mrt
20:00 - 21:15

Webinar ‘Nationale Gezondheid Verkiezingsdialoog’

Op 2 maart a.s. organiseert het NCVGZ ‘de Nationale Gezondheid Verkiezingsdialoog’ in webinarvorm.

Inmiddels hebben ruim 200 mensen zich aangemeld voor dit webinar. Heb je je nog niet ingeschreven? Meld je hier aan zodat we je de link kunnen toesturen.

Wat kun je verwachten?
Onder leiding van onze voorzitter Lea Bouwmeester worden drie inhoudelijke dialogen gevoerd over een maatschappelijke uitdaging waarbij gezondheid als hefboom kan fungeren. De volgende drie hefbomen komen aan de orde.
1. Hoe wordt de coronacrisis het kantelpunt naar een meer gezonde en vitale samenleving?
De corona pandemie heeft grote gevolgen voor de fysieke en mentale gezondheid. Niet alleen belanden mensen op de IC en overlijden er mensen door het coronavirus. Ook de lockdown eist zijn tol in termen van stress, depressies, gewichtstoename, armoede en verlies aan inkomen. In de periode na corona is het van belang om Nederlanders positief te bekrachtigen gezonder en (mentaal) veerkrachtiger te leven zodat ze herstellen en een volgende pandemie beter aankunnen. Welk perspectief bieden de partijen om op gezondheid in te zetten om voorbij corona te komen?
Meijke van Herwijnen – directeur/eigenaar van Visiom zal dit deel inleiden.

2. Hoe wordt denken en werken vanuit preventie de voor de hand liggende aanpak?
Zijn we het erover eens dat voorkómen wenselijker is dan genezen? Preventief beleid en gezond gedrag van mensen berusten nog vaak op overtuiging en goede bedoelingen. Preventie en positieve gezondheid vanzelfsprekend laten zijn, vraagt om verandering van het systeem. Een ander systeem van financiering zal gezondheidsbevorderend beleid en -gedrag in de hand werken. Daarvoor zijn meerdere wegen denkbaar. We kunnen publieke partijen, bedrijven en professionals zodanig stimuleren dat zij op hun beurt positieve gezondheid van mensen bewerkstelligen. Wanneer we ook willen sturen op het individuele gedrag kunnen we nadenken over systeemprikkels op individueel niveau. Hoe zien partijen het praktisch en concreet maken van preventief en positief beleid en van gezondheidsbevorderend gedrag voor zich?
Dit thema wordt ingeleid door Rik-Jan Modderkolk, International Health Manager Pon

3. Hét klimaat, jouw gezondheid: hoe verbinden we beide aan elkaar?
Jongere generaties beseffen zich terdege dat klimaatbeleid en behoud van biodiversiteit cruciaal zijn om gezond te kunnen leven. Klimaatverandering is voelbaar voor iedereen. Dat heeft direct gevolgen voor onze gezondheid. Denk aan de extra sterfgevallen tijdens hitteperiodes, oververhitting na een hardloopwedstrijd, de allergische reactie op de eikenprocessie rups, ziek van de blauwalg na een zwempartij, en huidkanker door meer blootstelling aan de zon. Veel gevolgen, maar ook net zoveel oplossingen. Met de fiets naar het werk, op je oude eenzame buurvrouw letten tijdens een tropische dag, samen de stad vergroenen, minder reizen per vliegtuig en minder vlees eten is niet alleen goed voor het klimaat, maar ook voor je eigen gezondheid, dat van de gemeenschap en dat van je (klein)kinderen. Hoe denken de partijen over de relatie tussen klimaat en gezondheid? Welk beleid staan ze voor als het gaat om klimaat en gezondheid?
Sabine Pinedo, internist en zorgondernemer zal dit thema inleiden. 

Uiteraard kun je meedoen door tijdens de dialogen te reageren in de chat.
 ——————————————————————————————————–

Welke partij heeft de gezondste ideeën?
Met de verkiezingen op komst starten we een nationale dialoog tussen de NCVGZ community, de samenleving en (kandidaat) Kamerleden over gezondheid, vitaliteit en geluk. We bespreken overeenkomsten; waar wil men gezamenlijk heen? Maar ook de verschillen én wat nodig is om tot een gezamenlijk wenkend perspectief te komen voor een gezonde generatie. 
Welke partij heeft de gezondste ideeën en is in staat hier draagvlak voor te winnen? 

We hopen je online te zien op 2 maart!
Na aanmelding sturen we je op maandag 1 maart de link voor de sessie.

——————————————————————————————————–

Samen naar een gezonder Nederland
Het webinar wordt bekeken door professionals, beleidsmakers, wetenschappers en bestuurders die allen actief zijn in de publieke gezondheidssector. Het Nederlands Congres Volksgezondheid (NCVGZ) brengt deze mensen al 18 jaar samen. Het NCVGZ verbindt wetenschap, beleid en praktijk. Niet alleen binnen de eigen publieke sector, maar ook met het bedrijfsleven. Want bewegen naar een gezonder Nederland kun je niet alleen. Op het snijvlak van wetenschap, beleid en praktijk creëert het NCVGZ een podium voor de brede maatschappelijke coalitie inclusief het bedrijfsleven die zich rond gezondheid en preventie vormt. Met als uitgangspunt de menselijke maat. Het doen slagen van deze opkomende beweging is afhankelijk van ieders bijdragen. Zodat we samen naar een gezonder Nederland bewegen.

Wat kun je nog meer verwachten
Covid-19 maakt dat de beweging naar meer aandacht voor gezondheid in de samenleving actueler en urgenter is dan ooit. Vandaar dat we dit jaar een aantal webinars zullen organiseren die de publieke gezondheid verbinden met de samenleving en waar we energie van krijgen. De webinars haken in op de actualiteit; zodra een thema en datum bekend zijn ontvang je van ons hiervoor een uitnodiging.