Algemene Ledenvergadering (ALV) - PHned

Terug naar de agenda
21 jan
17:00 - 18:00

Algemene Ledenvergadering (ALV)

Tijdens onze ALV wordt het lustrumprogramma 2021 onthuld. Je bent van harte welkom om aan te sluiten.

Je kan je aanmelden door een mail te sturen naar info@phned.nl uiterlijk 14 januari.

Op de agenda staat o.a.: bestuurswisselingen met voorstellen nieuwe bestuursleden, jaarverslag 2020, conceptbegroting 2021 en natuurlijk de presentatie van het lustrumprogramma. Een week voorafgaand aan de ALV worden de agenda en bijlagen toegestuurd.

Daarnaast kijken we terug op een mooie jaarafsluiting afgelopen december met een succesvol digitaal werkbezoek aan Nijmegen. Wil je nog eens terugblikken? Kijk dan op onze website.