Wie kan lid worden

Aanmelden

Wil je je aanmelden als nieuw lid?  Super! Je bent van harte welkom!

Vul het aanmeldformulier in en stuur het op naar de secretaris: info@phned.nl

Aanmeldformulier

Wil jij

Een actieve bijdrage leveren aan debatten over de toekomst van de public health in Nederland?

Geinspireerd worden door anderen?

Jezelf verder ontwikkelen?

Deel uitmaken van een levendige netwerkorganisatie?


Wordt dan lid van PHned, de vereniging van professionals in public health.

Kosten: slechts 25 euro per jaar


Check de onderstaande criteria!

...Je hebt een universitaire opleiding afgerond in de sfeer van de openbare gezondheidszorg, zoals bijvoorbeeld, Master of Public Health, (post-initieel) of Arts Maatschappij & Gezondheid,

...of minimaal vijf jaar werkervaring in een HBO funcite op het gebied van public health,

...of je bent werkzaam in de public health sector of gebieden daaraan gelieerd, zoals beleidsontwikkeling, lobby of management op het gebied van gezondheidsbeleid in brede zin, welzijn en zorg, verbinding preventie - curatie, maatschappelijke ondersteuning en opvang, milieu en gezondheid, health in all policies, publiek private samenwerking, gezonde wijk, wijkgerichte zorg.

Ook mensen die in een ontwikkelingsland hebben gewerkt of nog werken zijn welkom.