Colofon

PHned is de opvolger van Bougainville, de alumni- en netwerkvereniging die in 1996 werd opgericht voor personen met de titel Master of Public Health. Het roze in het logo en op de site is een verwijzing naar de kleur van Bougainville, de plant en de toenmalige huiskleur. In januari 2012 heeft de vereniging besloten haar deuren te openen voor leden die geen MPH-titel hebben maar door opleiding en / of werk wel betrokken zijn bij actuele vraagstukken op het terrein van public health.

Hiermee komen we tegemoet aan het sterk veranderende werkveld en kunnen we nog beter gebruik maken van elkaars inzichten en ideeen.


Het bestuur van PHned bestaat uit de volgende personen


Voorzitter: Leo Kliphuis (Ellen van Steekelenburg vervangt )

Penningmeester: John Dierx

Algemeen bestuurslid: Annette de Graaf

Algemeen bestuurslid: Simone Korff de Gidts

Algemeen bestuurslid: Manon Penris

Algemeen bestuurslid: Vacature

Webredactie: Klaas RidderRekeningnummer: NL 17 INGB 0007 4603 72Logo ontwerp door Zippa