Agenda en Activiteiten

Donderdag 28 september 2017


ICT in de Zorg en E-Health

Gezamenlijke nascholing NVAG, PHned, VAGZ


LOCATIE:      UTRECHTSamenhang en samenwerking in de zorg is sinds de Structuurnota van 1974 een permanente opgave voor onze gezondheidszorg. Regionalisatie, transmurale zorg en ketenzorg waren concepten waarmee instellingen en zorgverleners daar inhoud aan gingen geven. ICT was daarbij onontbeerlijk, maar financiën en beleid ter zake bleven daar ver bij achter. Het begrip E-health kwam in zwang als specifiek ICT begrip in de zorg.

De RVZ definieerde in een achtergrondstudie in 2002 EHealth als 'het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën, en vooral internet-technologie, om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren'. Onderscheid werd gemaakt naar E-Public Health, E-Zorg en E-Zorgondersteuning...

Op donderdag 28 september organiseren de NVAG, PHned en de VAGZ een gezamenlijke nascholing over het onderwerp ICT en e-Health. Voor het volledige programma en details omtrent locatie en aanmelding, klik hier.

www.smarthealth.nl).8 november 2017


Jaarlijkse NCOG-lezing met als onderwerp

  

" Gezondheidsverschillen: dekt sociaaleconomisch nog de lading? Welke hulpbronnen zijn van invloed op de kansen op gezondheid?"


De sociaaleconomische gezondheidsverschillen blijven hardnekkig bestaan en lijken te vergroten. Ondanks alle inspanning lukt het niet om gezondheidskansen in Nederland gelijker te verdelen. De publieke gezondheid vergelijkt al heel lang groepen op basis van opleiding, inkomen en beroep (SES) om de gezondheidsverschillen te kunnen verklaren en beïnvloeden. Maar kijken we wel naar de goede aspecten?  Voor het volleedige programma en details omtrent aanmelding en locatie, klik hier.